Spoed, Pijnklacht, TSP Amersfoort, Kiespijn, Contact, Tandarts, Ermelo, Putten, Harderwijk, Ongeval,

Spoed

Tijdens praktijkuren

In geval van pijnklachten of andere dringende zaken kunt u elke werkdag bellen voor 10.00 uur. U zult dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag geholpen worden.

In geval van spoed tijdens praktijkuren, bijvoorbeeld vanwege een ongeval of een (na)bloeding, kunt u ons elk moment bellen op telefoonnummer 0341 232 632.

 

Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren is er van de tandartsen in Ermelo en Harderwijk een dienstregeling.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

Avonddienst

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

De volgende tandartsen nemen voor de aankomende periode de avonddiensten waar:

Maandag 11 oktober t/m donderdag 14 oktober

Tandarts Schumacher, Harderwijkerweg 16, Ermelo. 0341-559511

Maandag 18 oktober t/m donderdag 21 oktober

Tandartsenpraktijk De Witte, Kerklaan 2a, Ermelo, 0341-560180

Maandag 25 oktober t/m donderdag 28 oktober

Dental Clinics Harderwijk, Boerhaavelaan 104-106, Harderwijk, 0341-369666

Maandag 1 november t/m donderdag 4 november

Tandartsenpraktijk Drielanden, Bazuindreef 21, Harderwijk. 0341-414585

Maandag 8 november t/m donderdag 11 november

Tandzorgcentrum Ermelo, Wiekslag 10, Ermelo. 0341-554048

Maandag 15 november t/m donderdag 18 november

Tandartsenpraktijk Bertram, Lindelaan 1a, Harderwijk. 0341-432723

Weekenddienst en feestdagen

De weekenddienst begint vrijdagmiddag om 14.00 uur en duurt tot maandagochtend 8.00 uur.

Tijdens de weekenddienst en feestdagen neemt de Tandartsspoedpraktijk in het Medisch Centrum Meander te Amersfoort waar. Telefoonnummer: 0900-8602. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.

 

Vakantie

Herfstvakantie van zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober 2021.

Tijdens de vakantie neemt de Tandartsspoedpraktijk in het Medisch Centrum Meander te Amersfoort waar. Telefoonnummer: 0900-8602. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.