Spoed, Pijnklacht, TSP Amersfoort, Kiespijn, Contact, Tandarts, Ermelo, Putten, Harderwijk, Ongeval,

Spoed

Tijdens praktijkuren

In geval van pijnklachten of andere dringende zaken kunt u elke werkdag bellen voor 10.00 uur. U zult dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag geholpen worden.

In geval van spoed tijdens praktijkuren, bijvoorbeeld vanwege een ongeval of een (na)bloeding, kunt u ons elk moment bellen op telefoonnummer 0341 232 632.

 

Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren is er van de tandartsen in Ermelo en Harderwijk een dienstregeling.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

Avonddienst

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

De volgende tandartsen nemen voor de aankomende periode de avonddiensten waar:

14-06 t/m donderdag 17-06,  F.H. Nijman                                              0341 412 005                                                                      Vitringasingel 1, Harderwijk

21-06 t/m donderdag 24-06,  Dental Clinics Ermelo                              0341 560 123
Wilheliminalaan 22, Ermelo

28-06 t/m donderdag 01-07,  Praktijk Bertram-Sie                                0341 432 723
Lindenlaan 1a, Harderwijk

05-07 t/m donderdag 08-07,  Dental Clinics Harderwijk                      0341 369 666
Boerhaavelaan 104-106, Harderwijk

12-07 t/m donderdag 15-07, J. Okhuijsen                                                  0341 421 930
Smeepoortenbrink 20, Harderwijk

19-07 t/m donderdag 22-07,  D.L. Bienefelt                                             0341 422 502
Hanekamp 14, Harderwijk

26-07 t/m donderdag 29-07,  Praktijk Tjiook-Kho                                  0341 414 105
Boerhaavelaan 22-28, Harderwijk

Weekenddienst en feestdagen

De weekenddienst begint vrijdagmiddag om 14.00 uur en duurt tot maandagochtend 8.00 uur.

Tijdens de weekenddienst en feestdagen neemt de Tandartsspoedpraktijk in het Medisch Centrum Meander te Amersfoort waar. Telefoonnummer: 0900-8602. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.

 

Vakantie

Tijdens de vakantie neemt de Tandartsspoedpraktijk in het Medisch Centrum Meander te Amersfoort waar. Telefoonnummer: 0900-8602. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.