Spoed, Pijnklacht, TSP Amersfoort, Kiespijn, Contact, Tandarts, Ermelo, Putten, Harderwijk, Ongeval,

Spoed

Tijdens praktijkuren

In geval van pijnklachten of andere dringende zaken kunt u elke werkdag bellen voor 10.00 uur. U zult dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag geholpen worden.

In geval van spoed tijdens praktijkuren, bijvoorbeeld vanwege een ongeval of een (na)bloeding, kunt u ons elk moment bellen op telefoonnummer 0341 232 632.

 

Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren is er van de tandartsen in Ermelo en Harderwijk een dienstregeling.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

Avonddienst

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

De volgende tandartsen nemen voor de aankomende periode de avonddiensten waar:

Maandag 26 juli t/m donderdag 29  juli

Tandartsenpraktijk Tjiook en Kho, Boerhaavelaan 22-28, Harderwijk. 0341-414105

Maandag 2 augustus t/m donderdag 5 augustus

Tandartsenpraktijk De Witte, Kerklaan 2a, Ermelo, 0341-560180

Maandag 9 augustus t/m donderdag 12 augustus

Dental Clinics Ermelo, Wilhelminalaan 22, Ermelo, 0341-560123

Maandag 16 augustus t/m donderdag 19 augustus

Dental Clinics Harderwijk, Boerhaavelaan 104-106, Harderwijk, 0341-369666

Maandag 23 augustus t/m donderdag 26 augustus

Tandartsenpraktijk De Dennenkamp, Harderwijkerweg 22, Ermelo, 0341-553372

Maandag 30 augustus t/m donderdag 2 september

Tandzorgcentrum Ermelo, Wiekslag 10, Ermelo, 0341-554048

Weekenddienst en feestdagen

De weekenddienst begint vrijdagmiddag om 14.00 uur en duurt tot maandagochtend 8.00 uur.

Tijdens de weekenddienst en feestdagen neemt de Tandartsspoedpraktijk in het Medisch Centrum Meander te Amersfoort waar. Telefoonnummer: 0900-8602. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.

 

Vakantie

Zomervakantie 2021: 27 juli t/m 22 augustus

Tijdens de vakantie neemt de Tandartsspoedpraktijk in het Medisch Centrum Meander te Amersfoort waar. Telefoonnummer: 0900-8602. U kunt hier pas terecht na telefonisch overleg.